Hvordan får man seg læreplass?

Ved å være aktiv! Den eneste måten å komme seg noen vei på her i verden er å ta initiativ selv. Vi i VIL Lærligesenter hjelper deg gjerne med å få deg en læreplass. Skriv en søknad om læreplass og send til oss på e-post. Ta en titt på linken som heter “Skriv en søknad” for mer informasjon om hva du skal ha med i søknaden.

Glem for all del ikke at du kan dra rundt og spørre etter læreplass selv! Hvis den bedriften som du kommer til føler at de trenger litt mer informasjon eller hjelp med lærlingeordningen, kan du henvise dem videre til oss, så skal vi hjelpe til så godt vi kan.

Søkeprosessen

– VIKTIG: å søke læreplass er en helt ordinær jobbsøkerprosess

– Søknad til fylket 1. mars er kun en registrering

– Send personlig søknad med CV og vitnemål til opplæringskontoret. Vi formidler søkere hele året

– Opplæringskontoret formidler søknader til aktuelle bedrifter

– Opplæringskontoret holder kontakten og informerer deg om hvem som har fått din søknad.

– Du må selv følge opp ved besøk og stille til intervju

– Les stillingsannonser og oppsøk de som søker etter folk, fortell litt om lærlingeordningen, samt legg igjen søknad og CV

– Gi opplæringskontoret beskjed om du søker hos andre enn de som står på lista. Vi følger da opp med info fra oss

– Arbeidsgivere ser litt på karakterer og MYE på fravær

– Arbeidsgiver er først og fremst ute etter ”DEN RETTE”

Her kan du finne mer informasjon om jobbsøk!