En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag- eller svennebrev.

Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis du:

– Har dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, vanligvis 5 år

– Har bestått teorieksamen for praksiskandidater

Dette er et alternativ til lærlingeordningen, med voksne som målgruppe. Vær obs på at dette er en dokumentasjonsordning, og ikke en opplæringsordning.

Vi følger deg opp av oss gjennom læretiden din i bedrift og tilbyr opplæring på veien til fagbrev. 

Dersom du har mye arbeidserfaring, men mangler dokumentasjon, kan du likevel ta fag- eller svennebrev. Voksne kan også være lærling og ta fagbrev. I servicefagene ser vi nå en økende interesse for å ta fagkompetanse. I noen tilfeller er dette aktuelt ved omskolering, for andre er det en mulighet til å sikre seg en formell kompetanse innen det fagområdet hvor de allerede arbeider. Kandidater med 5 års arbeidspraksis (60 mnd) eller mer blir praksiskandidater og går opp som privatist. Kandidater med mindre enn 5 års praksis legger vi opp spesialløp for. Ta kontakt med oss, så ser vi på mulighetene sammen.

Krav til praksis og fag

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Les mer om dette her.

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert din realkompetanse. I særtilfeller kan fylket godkjenne kortere praksis.

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta en eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.

Les mer om det å være praksiskandidat her.

Oppmelding til eksamen

Hvor og hvordan du skal melde deg opp til privatisteksamen for praksiskandidater, varierer fra fylke til fylke. Oppmeldingsfristene er vanligvis 15. september og 15. januar.

Oppmelding til eksamen blir annonsert i god tid før oppmeldingsfristene. I noen fylker skjer oppmeldingen via privatistweb. Du må selv betale prøveavgift til fylkeskommunen for å få lov til å avlegge eksamen, og du er selv ansvarlig for å skaffe prøvested og nødvendig utstyr til prøven.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve må du kontakte fagopplæringskontoret.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke består fag- eller svenneprøven, må du vente 6 måneder før du kan gå opp til en ny prøve.

VIL Lærlingesenter besøker alle våre lærlinger jevnlig. Vi er alltid klare til utrykking når du trenger oss.

Ta kontakt!