Ønsker du en karriere innen salgsfaget er mulighetene store. Ved å ta fagbrev innen salgsfaget velger du en allsidig utdanning som åpner for en rekke spennende muligheter.

Behovet for dyktige medarbeidere er stort innen denne bransjen.

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. 

Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.

Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer. Opplæringen skal fremme kompetanse om hvordan regelverk for helse, miljø og sikkerhet og internkontroll kan påvirke driften av virksomheten. Videre skal opplæringen fremme lærlingens evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon og samhandling med ulike kundegrupper.

Sentrale arbeidsoppgaver:

– Markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid

– Ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp)

– Kommunikasjon og sosial samhandling

– Bruk av teknologiske hjelpemidler

– Inngående kunnskaper om bedriftens produkter 

Personlige egenskaper

En salgsmedarbeider må være kunde- og serviceorientert, blid og høflig, kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, men også i samarbeid med andre. God kommunikasjonsevne og sosiale ferdigheter er avgjørende kvalitetsfaktorer. Du bør ha økonomisk sans, gode språkkunnskaper, og være ryddig.