Viken og Innlandet Lærlingesenter

Lærlingesenteret for Salg/Service holder til i Oslo, på Gran (Hadeland) og i Vestby, og tilbyr læreplasser i området. Vi har kompetanse som lektor innen økonomi og ledelse, markedsføring, allmennlærer og som spesial pedagog.

Om du ønsker læreplass eller å bli lærebedrift? Ta kontakt 

Viken og Innlandet lærlingesenter er et opplæringskontor for salg og service hvor vi rekrutterer lærlinger og lærebedrifter i salgsfaget.

Hva er fordelene med lærekontrakt gjennom et opplæringskontor?

– Opplæringskontoret er juridisk ansvarlig gjennom læretiden

– Vi deltar aktivt i formidlingen til lærestedet

– Vi skriver lærekontrakt med fylkeskommunen og opplæringsavtale

– Vi rekrutterer lærlinger og opplæringsbedrifter

– Vi sørger for lærlingens dokumentasjonsverktøy, kompetansebok på nett og sikrer at dette brukes, samt ivaretar at læreplanen følges

– Sikrer god organisering og planlegging av læretiden, som deles opp i semestre og delmål ut i fra læreplan

– Vi etterser at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer

– Vi melder lærlingen opp til fagprøve

– Oppfølging og tilsyn med lærestedene, samt hjelp og motivasjon til arbeidet

– Vi tilbyr kurs til lærlingene og følger opp faglig leder og instruktør

– Erfaringsutveksling med lærlinger i andre bedrifter

– Vi er støttespiller for lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen

– Vi holder faste veiledningssamtaler

– Vi bistår ved intern fagopplæring av fast ansatte (praksiskandidater og fagbrev på jobb)

– Vi markedsfører yrket og bransjen, og sikrer ny rekruttering til faget

– Opplæringskontoret har et stort kontaktnett med skoler, andre opplæringskontor og myndighetene, som lærlingen kan nyte godt av

– Vi tilbyr teorikurs for ordinært ansatte som ønsker fagbrev

VIL ønsker å tilby kvalitet hvor vi vil hjelpe lærling og bedrift på en best mulig måte på veien til fagbrev. Vi bistår lærlinger, praksiskandidater og fagbrev på jobb innen salg og servicefag på veien til en yrkesfaglig utdannelse. 

Viken Innlandet Lærlingesenter er for de som ønsker kvalitet!

Vår jobb er å følge opp lærlingen og lærebedriften gjennom hele læretiden. Vi sørger for alt lærlingen trenger av kurs og materiell, læreplaner og kompetansebok – og vi ordner hele den administrative delen av jobben for bedriften. 

Ønsker du læreplass? Eller ønsker du en lærling?  Ta kontakt med oss. Vi har vanligvis ledige læreplasser hele året.