Vei 1 er den vanligste veien frem til fagbrevet: 2 år på skole og 2 år lære i bedrift. Da får man god teori, mulighet for praksis gjennom skolen, og når man starter i lære er man ferdig med skolefagene og du kan nå få bruke teorien din i praksis. Etter 2 års læretid tar du fagprøve. Når den er bestått får du fagbrev.

Vei 2, Lærekandidat, er når lærlinger har tilrettelagte løp. Dette kan være alt i fra tilrettelegging på arbeidsplassen, tilpassing av læreplan eller praktiske ting. Det kan også være tilfeller der det er fornuftig at større deler av læretiden blir gjennomført i bedrift, og skolefagene fordeles ut på flere år. Lærlingen skal nå alle målene i læreplanen, mens lærekandidaten sikter mot å mestre arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall læreplanmål. En annen forskjell er at lærekandidaten inngår en opplæringskontrakt i stedet for en lærekontrakt.

Vei 3, YSK, tilbys av enkelte videregående skoler.

Ta kontakt med oss for veiledning dersom du trenger tilrettelegging.

I tillegg til dette kommer praksiskandidat og fagbrev på jobb, men disse er for de som har praksis i fra arbeidslivet og som ikke har tatt VG 1 og VG 2 i salgsfaget. 

Vår jobb er å sikre din opplæring! Vi ønsker å sørge for at du som lærling har en spennende og innholdsrik læretid i et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Lærling

Opplæring i skole og bedrift – vanligste løp

Skole: 2 år

Bedrift: 2 år

Dette er den vanligste veien til fag- og svennebrev.

Fagbrev på jobb

Full opplæring i bedrift

Arbeidspraksis: 0 + 4 år

Praksiskandidat

Full opplæring i bedrift

Arbeidspraksis: 0 + 5 år

Lærekandidat

Skole: 2 år

Bedrift: 2 år

Dette er et alternativ for den som synes det er vanskelig å fullføre fagbrevet. Dette bygger på grunnkompetanse som bygger videre til yrkeskompetanse

Praksisbrevkandidat

Skole: 2 år

Bedrift: 2 år

Som praksisbrevkandidat inngår du opplæringskontrakt med en lærebedrift. I tillegg til opplæring i bedrift har du yrkestilpasset undervisning i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. I fagene vil du bli vurdert på ordinært vis.

Etter to års læretid kan du ta kompetanseprøve og få et praksisbrev som dokumenterer kompetansen din. Du får tittelen kandidat i faget når du har fullført. Praksisbrevordningen gir deg en grunnkompetanse som du kan bygge videre til fag- eller svennebrev dersom du ønsker å fortsette opplæring i bedrift som lærling etter å ha fått praksisbrevet.

Y veien

Yrkes og studiekompetanse samtidig

Skole: 2 eller 3 år

Bedrift: 2 år

Dette er en modell som varierer fra sted til sted. Her får du fagbrev og studiekompetanse samtidig, og kan fortsette videre på utdanningen.