Fagbrev på jobb er en ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Nå er forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Krav til praksis

Du trenger ett års praksis i faget for å kunne bruke ordningen. Dette vil som hovedregel si ett års fulltidsstilling.

Kontrakt med fylket og arbeidsgiver

For å kunne ta fagbrev på jobb så kan opplæringskontoret organisere en kontrakt mellom deg, fylkeskommunen og arbeidsgiver. Vi tilbyr da veiledning og opplæring som leder frem til fagprøven.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Ordningen skal stille samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater.

Fritak fellesfag

Du har fritak fra fellesfagene når du tar fagbrev på jobb. Ordningen legger likevel vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter, som hører med til arbeidsoppgavene som skal gjøres.

Du kan lese mer om fagbrev på jobb her