Kan din bedrift bli lærebedrift?

Ja, så lenge bedriften blir godkjent lærebedrift. I utgangspunktet er det opp til hver bedrift hvordan de rekrutterer lærlinger. Noen velger blant søkerne som opplæringskontoret formidler eller de søker etter lærlinger selv.

Det er viktig for VIL lærlingesenter at bedriften får en lærling de er fornøyd med.

Viken og Innlandet lærlingesenter er alltid på jakt etter nye, spennende og gode læreplasser. Vi kan godkjenne din bedrift som lærebedrift hvis vi ser at dere kan oppfylle målene lærlingen skal lære i løpet av læretiden. Alle bedrifter som kan gi opplæring i lærefaget sin læreplan og har tilstrekkelig faglig kompetanse, kan søke om godkjenning. Vi bidrar med kompetanse om faget og sørger for alt nødvendig materiell til både bedrift og lærling.

Som lærebedrift gir dere opplæring i det daglige, resten ordner vi!

Som medlemsbedrift får dere:

– En god rekrutteringsprosess for å få en kvalifisert medarbeider med to års teori innen faget hvor bedriften er med å «former» den ansatte

– Hjelp til å etablere et godt arbeids- og læringsmiljø ved å gi lærlingen personlig støtte og kyndig veiledning.

– Rimelig arbeidskraft under opplæringen hvor lønnen er ca. 50 % av tarifflønn fordelt på to år.

– Opplæringskontoret utvikler en intern opplæringsplan for bedriften slik at opplæringen dekker de viktigste opplæringsbehovene i bedriften. 

– Vi i opplæringskontoret tar den administrative delen, all retting og kursing av lærlingen

– Sammen med dere vil vi lage et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa som vi følger opp med jevnlige samtaler og vurdering av lærlingen

Viktig å være tidlig ute

De fleste av våre lærlinger starter sin læretid etter fullføring av VG2. De ordinære søkerne fra VG2 starter sin søkeprosess rundt mars det året de skal ut. Det lønner seg alltid å være tidlig ute med å melde inn ledige læreplasser til oss, for å få flere aktuelle kandidater å velge mellom.Jo mer aktiv og jo tidligere din bedrift er, desto større sjans er det for at du får akkurat den lærlingen du ønsker. Vi avslutter lærlingperioden med å melde lærlingen opp til fagprøve ved læretida sin slutt. 

Lærebedrifter får tilsendt alle søkerne som ønsker å bli lærling i bedriften. Alle karakterutskrifter og vedlegg følger med. Lærebedriften kan kalle inn aktuelle elever til intervju for å vurdere om søkerne vil passe i bedriften. Opplæringskontoret bistår med søkere og hjelp til å vurdere kandidatene.

Når vi har funne den rette lærlingen, skal bedriften inngå en lærekontrakt med lærlingen. Kontrakten er et standardisert skjema som bedriften får fra fylket. Den utfylte kontrakten skal opplæringskontoret returnere til fylket seinest en måned etter at kontrakten er inngått, slik at fylket får registrert at eleven har fått læreplass.

Søk om å bli medlemsbedrift her